Obchodní podmínky

Základní informace

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách společnosti a také v obchodě.

Tyto obchodní podmínky jsou součástí smlouvy mezi obchodníkem Sports Island Mallorca SLU (N.I.F. B16662231) dále jako „Bike Island“ a nájemcem. Tito souhlasí takto:

Nájemce musí být starší než 18 let.

Nájemce musí poskytnout platný doklad totožnosti s fotografií (cestovní pas, občanský nebo řidičský průkaz) k nahlédnutí a kreditní nebo debetní kartu jako bezpečnostní depozit.

„Bike Island“ nebude poskytovat osobní údaje zákazníka třetím osobám.

Vyzvednutí a vrácení

Každé kolo je sestrojeno s hmotnostním limitem pro jezdce. Nájemce je povinen o tyto limity požádat a „Bike Island“ je musí na dotaz poskytnout. „Bike Island“ není odpovědný za váhu jezdce. „Bike Island“ nemá právo se dotazovat nebo kontrolovat váhu jezdce. V případě poškození jízdního kola nebo dílů je nájemce povinen zaplatit plnou částku za poškozený materiál.

Nájemce obdrží kolo a příslušenství v dobrém technickém stavu, čisté a bezpečné pro jízdu. Nájemce je povinen toto zkontrolovat před tím, než opustí prodejnu. „Bike Island“ neakceptuje pozdější stížnosti.

Celkové nájemné je nutné zaplatit předem.

Kolo a příslušenství musí být vráceny ve stejném stavu jako byly nájemníkovi půjčeny. Kolo by nemělo být používáno pro povrch a prostředí, pro které není sestrojeno. V opačném případě má „Bike Island“ nárok na požadování dodatečné platby 10 € za čištění. Použité duše musí být zaplaceny.

Za předčasné vrácení kol není možné požadovat vrácení peněz. Za pozdní vrácení bude vyžadována dodatečná platba. Cena bude účtována podle ceníku v plné výši za každý započatý den.

Zrušení rezervace

Zrušení více než 1 měsíc před zapůjčením vracíme 100% jako poukaz na další rezervaci.
Zrušení méně než 1 měsíc před zapůjčením, vracíme 50% jako poukaz na další rezervaci.

Odpovědnost

Nájemce si může pronajmout více kol a příslušenství (pro partnera, přátelé, rodinu…), ale pouze nájemce je plně odpovědný za všechna pronajatá kola a příslušenství.

„Bike Island“ neodpovídá za škody, ztráty ani krádeže způsobené nájemcem třetím stranám. „Bike Island“ také neodpovídá za škody, ztráty ani krádeže způsobené třetími osobami nájemci.

Nájemce je odpovědný za dodržování dopravních předpisů a používání cyklistické přilby při jízdě.

Poškození kol a příslušenství

Nájemce je povinen informovat „Bike Island“ o jakémkoliv zničení, ztrátě nebo krádeži pronajatých kol a příslušenství. Nájemce bude povinen zaplatit za toto plnou částku. Nájemce za toto obdrží fakturu (tuto částku lze získat zpět z osobního pojištění, pokud je předem sjednáno).

„Bike Island“ má právo uchovávat údaje o kreditní nebo debetní kartě pro případ objevení vzniklé škody až po návratu a následného zaúčtování této částky na kreditní nebo debetní kartu nájemce nebo získání jiného druhu platby. Ale ne déle, než 24 hodin po návratu. Nájemce bude informován s podrobnostmi o škodě a celkové výši poplatku.

Pojištění

Pojištění poskytované společností „Bike Island“ se týká pouze pronajatých kol a příslušenství. Pojištění nezahrnuje krádež, ani škodu způsobenou během účasti v závodech. Pojištění se nevztahuje na škody způsobené klientovi nebo třetím osobám v oblasti zdraví a majetku. Pojištění nezohledňuje, zda-li k poškození došlo vinou zákazníka či třetí osoby. Spoluúčast je 150 € za každé kolo.

Doporučení

Důrazně se doporučuje, aby se nájemce pečlivě staral o pronajatá kola a příslušenství a ochránil je před zničením, ztrátou nebo krádeží.

Důrazně se doporučuje, aby si nájemce během jízdy uchovával ID, mobilní telefon (plně nabitý) a doklady o pojištění. Doporučuje se také informovat další osobu (partnera, rodinu, přátele…) o plánovaných trasách a předpokládaném čase návratu.

Další

Tato smlouva je v souladu se španělským právem. Nájemce souhlasí s tím, že tato smlouva je závazná pro rodinu nájemce, dědice nájemce, oprávněné osoby a správce a exekutory. Místo příslušnosti nebo práva použitelné na tuto smlouvu je pouze na Mallorce.
Platbou za pronajaté produkty zákazník přijímá tyto obchodní podmínky.
Tyto obchodní podmínky platí také v případě, kdy si zákazník bere kolo na testovací jízdu.